Psihološke radionice

  • Online

Psihološko-Pedagoške radionice

Psihološke radionice omogućavaju deci da izgrade umenja, sposobnosti i vrednosti neophodne za formiranje odgovorne i kreativne ličnosti, otvorene za dogovor i saradnju, koja poštuje i sebe i druge.

Psihološke radionice olakšavaju proces adaptacije na vrtić:

– podstiču socijalnu integraciju

– podstiču razvoj saznanja osebi, o sopstvenim osećanjima i potrebama

– razvijaju samopoštovanje i samopouzdanje

– uče da rešavaju probleme na konstruktivan način

– upoznaju sa tehnikama za prevazilaženje neprijatnih emocija

IMG_0747.jpg

                    Usvajanje saznanja se odvija kroz igru !

IMG_0746.jpg