Muzička sekcija

Sviramo i pevamo. Razvijamo sluh, osećaj ritmike, dinamiku, stvaramo kod dece osećaj za kvalitetnu muziku i razvijamo muzički ukus.

   Od Oktobra 2017 godine u P.U. Dečjem Vrtiću ” ZMAJ ” je uvedena MUZIČKA SEKCIJA – ponedeljkom i sredom u trajanju od po 45 minuta za decu od 3 do 7 godine, posebno se naplaćuje i nije obavezno.

Muzičku radionicu predvodi Ivana Antić, koja je diplomirala muziku u medijima, a Master studije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, a pored klavira svira još par instrumenata.

 

PLAN RADA MUZIČKE SEKCIJE

Časovi su koncipirani tako da su raznovrsni, i većina ovih aktivnosti se radi na svakom času:

1. VEŽBE DISANJA – radimo ih na početku svakog časa, jer su osnova pravilnog pevanja, a i značajne su iz zdravstvenog aspekta.

2. UPEVAVANJE – učimo kako da pravilno sedimo dok pevamo, i kako da koristimo glas za pevanje, kroz igru i vežbice kojesu deci zabavne, zanimljive i prilagođene njihovom uzrastu.

3. UČENJE PESAMA – učimo nove pesme i ponavljamo i stare koje deca posebno vole. Npr. posebno uživaju u pesmi “idemo u lov”, i zbog toga je s vremena na vreme ponavljamo. Uz učenje pesama obavezno koristimo i neke dodatne zadatke koje one imaju: najčešće pokret – svaka pesma nosi sa sobom određenu koreografiju koja je deci zanimljiva, a oni na taj način razvijaju KOORDINACIJU POKRETA što je neophodno u tom uzrastu (npr. pljeskanje dlanovima, pucketanje prstima, pokazivanje određenih delova tela, vežbanje smera; levo-desno, napred-nazad, gore-dole.

4. POKRET UZ MUZIKU – uz kompozicije klasične muzike koje nastavnica svira na klaviru deca imaju razne zadatke, Npr. uz Valcer da plešu i broje do tri, a u određenim kompozicijama do 2 ili 4, što razvija njihov osećaj za 2/4, 3/4, i 4/4 takt, kao i sposobnost slušanja muzike.

5. RITAM – Učimo brojalice, koje im pomažu da razviju osećaj za ritam.

6. KORIŠĆENJE INSTRUMENATA (štapići, zvečke, daire, metalofoni) – ovo je jedna od omiljenih aktivnosti koja je sastavni deo svakog časa i uvek je uz pratnju klavira.

7. SLUŠANJE KLASIČNE MUZIKE – gledanje muzičkih crtaća služi da deca na zabavan način dožive i slušaju klasičnu muziku, a često se gledaju i crtaći koji u sebi sadrže popularnu muziku i džez. Pored toga, slušanje klasične muzike, bez bilo kakvih vizuelnih prikaza, služi deci i da bi ispunili razne zadatke – da opišu karakter muzike, govore o svojim emocijama, tj. na koji način doživljavaju muzički karakter (veselo, srećno, tužno, strašno, ljuto …), kao i da prepoznaju muzičke instrumente koje vide i čuju, i da o njima nešto nauče.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *