Engleski jezik

Engleski jezik se održava dva puta nedeljno utorkom i četvrtkom u trajanju od 60 min. sa početkom u 9:30h i radi se po Oxford-ovom principu.

Podstičemo komunikativne sposobnosti na Engleskom jeziku kroz igrolike aktivnosti. Upotrebljavamo ga u dvosmernim interakcijama dece i vaspitača.

Znanje ENGLESKOG JEZIKA, po metodi prilagođenoj predškolskom uzrastu, deci prenosi profesorica engleskog jezika JARMILA MARKOVIĆ. Zvanje profesora engleskog jezika i književnosti stekla je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Iza sebe ima više od 14 godina iskustva u radu sa decom i odraslima.         Svoje iskustvo stekla je radeći u predškolskoj ustanovi “Radosno detinjstvo” kao saradnik za engleski jezik sa decom iz srednjih, starijih i predškolskih grupa, ali i u privatnim vrtićima kao profesor engleskog jezika sa decom od 3 do 6 godina. Takođe je radila u privatnim školama “Content plus” i centru za strane jezike “Pen III”, radeći sa decom svih uzrasta, kao i sa odraslim polaznicima.

Pored klasičnih aktivnosti kao što su pripreme za polaganje stručnih ispita, priprema i izvođenje nastave, uspešno organizuje priredbe za decu na engleskom jeziku. Njena specijalnost su dramatizacije dečijih bajki koje se izvode na engleskom jeziku.

Od septembra 2017 godine je jedan od osnivača i predavač engleskog jezika u Centru za edukaciju “Happy Spot”, čija je misija širiti znanje kroz kreativni rad, igru i zabavu. Takođe od septembra 2017 godine postaje saradnik za engleski jezik u našem vrtiću.

PROGRAM RADA

 

 

– učenje pesama i rima

– igranje društvenih igara

– slušanje i reprodukovanje bajki

– izvođenje dramatizacija

Kroz ovakav način rada, deca kroz igru, lako obogate svoj fond reči (200 – 600 u zavisnosti od uzrasta), usvajaju fraze iz svakodnevnog govora, pričaju sa dobrim izgovorom.

 

Engleski jezik je dodatna aktivnost za decu od 3 do 7 godina i nije uračunat u cenu vrtića.

index

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *