Licenca…

P.U. Dečji Vrtić “ZMAJ” je PRVI AKREDITOVANI VRTIĆ U SRBIJI !

P.U. Dečiji Vrtić “Zmaj” je akreditovan od strane Pokrajinskog sekreterijata za obrazovanje i kulturu (Ministarstvo prosvete), što podrazumeva da posedujemo licencu za pripremu dece za polazak u školu koja je obavezna Zakonom.

Po završetku Pripremnog Predškolskog Programa za dete izdajemo uverenje o savladanosti istog uz koju se upisuje u školu.

 Iza nas i našeg rada stoji dugogodšnje iskustvo u radu sa decom, koje ćemo rado podeliti sa Vama poštujući ličnost i potrebe deteta i roditelja.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *